logo home banner

Meny


Förlagets böcker

år 2019

Alla titlar A-Ö

Böcker

Readingserien


Hur man handlar

Länkar

Kontakt
Reincarnation Books
Box 23
295 21 Bromölla
Sverige

Många boningar del två - Hela Karma inom dig

Titeln "Många boningar" syftar på Jesu ord: "I min faders hus finns många rum" ... Joh 14:2, där många boningar eller rum syftar på att vi lever flera liv.

Genom att ta upp tråden där MANY MANSIONS (del I) slutade, följer författaren upp de filosofiska aspekterna på reinkarnation som kommer fram i livsreadingar av det över världen kända mediet Edgar Cayce. Dessa aspekter finns även i data som kommit fram i experiment som utförts för att utröna om det mänskliga minnet kan föras tillbaka till en tid före födelsen. Hon nämner några personer som har varit övertygade om reinkarnation – bland dem Platon, Vergilius, Emerson, Whitman och Edison. Vad reinkarnation innebär för konst, psykologi och religion berörs. Hon tar upp det hopp och det löfte reinkarnation ger för en orolig värld. Detta är en viktig bok som går till hjärtat eftersom den är såväl trovärdig som inspirerande. Åskådligt, konkret och konsekvent får den oss att förstå oss själva och vårt öde. Den ger både skeptiker och övertygade ett djärvt och nytt koncept angående meningen med livet.

Titel: Många Boningar del II - Hela karma inom dig
Författare: Gina Cerminara
Sidor: 160
Tryckår: 2011
Tryckeri: Books-on demand, Visby.
Förlag: Reincarnation Books
ISBN: 978-91-977466-5-6
Vårt pris: 150 kr

Boken kan beställas från Gun telefon 0456-276 49 eller mejl

info@reincarnationbooks.se

eller ring 0498-21 33 60 Books-on-demand.com i Visby så skickas den hem till er.

Provläs ett kapitel ur boken genom att ladda ner pdf gratis:

kapitel 7 om skönhet >> kap 7

Böcker

Tryck på bilderna för mer information

att söka gud

Att söka Gud, 272 sid,
2006

den sovande profeten

Den sovande profeten,
352 sid, 2001

kvarlevan

Kvarlevan av esséerna,
480 sid, 1996

det finns en flod

Edgar Cayces framställning -
Det finns en flod, 347 sid, 2006

edgar cayces goda råd

Edgar Cayces Goda Råd,
288 sid, 2005

förändringar på jorden

Förändringar på jorden,
190 sid, 1995

vibrationer

Vibrationer - Kraft i Rörelse,
120 sid, 2008

vibrationer

Många boningar -
del 1 202 sid, 2012

vibrationer

Många boningar del 2 -
Hela karma inom dig,
160 sid, 2011

vibrationer

Vårt ursprung och livsöde -
Själens utveckling
,
206 sid, 2012

akasha

Edgar CAYCE
om Akashakrönikan,
218 sid, 2013, 2016

akasha

Från Karma till Nåd,
142 sid, 2014

tolv lektioner i andlig utveckling

Tolv Lektioner i
Andlig utveckling,
140 sid, 2015

vi och våra sällskapsdjur

Vi och våra sällskapsdjur
- En holistisk handbok
160 sid, 2015

vi och våra sällskapsdjur

Det forntida Egypten
- Enligt Edgar Cayce
292 sid, 2016

 andliga krafter

Edgar Cayce om
Andliga Krafter
268 sid, 2016

 jesus - hans ord

Edgar Cayce om
Jesus - Hans ord, ...
155 sid, 2018

 EDGAR CAYCE HANDBOK ...

Edgar Cayce Handbok ...
236 sid, 2018

www.reincarnationbooks.se

Senast uppdaterad 28 december 2018 info@reincarnationbooks.se